Advokátska kancelária Mgr. Mária Milková bola založená v roku 2003. Klientmi kancelárie sú obchodné spoločnosti, verejnoprávne inštitúcie, ale aj fyzické osoby, ktorým poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, obchodných záväzkových vzťahov, občianskeho, pracovného, finančného a správneho práva. V rámci uvedených odvetví sa zaoberáme aj právnymi službami v oblasti investičnej výstavby, kúpy a predaja nehnuteľností a tiež v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok vrátane zastupovania v súdnych, exekučných a konkurzných konaniach. Sme mladou advokátskou kanceláriou, pre ktorú je spokojnosť klienta prvoradým cieľom. Vieme, že riešenie právnych problémov a s tým súvisiaca administratíva predstavujú pre klienta nemalú záťaž, ktorú sme pripravení prevziať v maximálnej možnej miere. Súčasťou poskytovaných služieb je preto zastupovanie klienta pred registrovými súdmi, živno stenskými úradmi, správami katastra a ďalšími orgánmi verejnej správy v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Úzko spolupracujeme aj s odborníkmi z iných oblastí - notármi, audítormi, daňovými poradcami, súdnymi znalcami a tiež s advokátskymi kanceláriami v zahraničí, ktorých služby vieme v prípade potreby zabezpečiť. Efektívnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb, rovnako ako primerané a transparentné ceny, sú samozrejmosťou.