Mária Milková, advokátka

Advokáciu vykonávam nepretržite od roku 2005.

Počas môjho pôsobenia som mala možnosť spolupracovať s množstvom klientov – občanov, podnikateľov aj verejných inštitúcií a riešiť s nimi široké spektrum otázok od pracovnoprávnych vzťahov až po protimonopolné právo.

V súčasnosti sa venujem najmä právnym vzťahom k nehnuteľnostiam, tvorbe a pripomienkovaniu obchodných zmlúv, ako aj korporátnej agende a zápisom do príslušných registrov.

Ku každému klientovi pristupujem s rešpektom a s prihliadnutím na jeho individuálne potreby. Verím, že najlepšie výsledky (v práve aj inde) prináša profesionálny vzťah budovaný na princípe odbornosti a férovosti.