Naše služby

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, obchodných záväzkových vzťahov, občianskeho, pracovného, finančného a správneho práva.

V rámci uvedených odvetví sa zaoberáme aj právnymi službami v oblasti investičnej výstavby, kúpy a predaja nehnuteľností a tiež v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok vrátane zastupovania v súdnych, exekučných a konkurzných konaniach.

Súčasťou poskytovaných služieb je tiež zastupovanie klienta pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi, správami katastra a ďalšími orgánmi verejnej správy v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Úzko spolupracujeme aj s odborníkmi z iných oblastí – notármi, audítormi, daňovými poradcami, súdnymi znalcami a tiež s advokátskymi kanceláriami v zahraničí, ktorých služby vieme v prípade potreby zabezpečiť.

Naše služby

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností, obchodných záväzkových vzťahov, občianskeho, pracovného, finančného a správneho práva.

V rámci uvedených odvetví sa zaoberáme aj právnymi službami v oblasti investičnej výstavby, kúpy a predaja nehnuteľností a tiež v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok vrátane zastupovania v súdnych, exekučných a konkurzných konaniach.

Súčasťou poskytovaných služieb je tiež zastupovanie klienta pred registrovými súdmi, živnostenskými úradmi, správami katastra a ďalšími orgánmi verejnej správy v závislosti od okolností konkrétneho prípadu. Úzko spolupracujeme aj s odborníkmi z iných oblastí – notármi, audítormi, daňovými poradcami, súdnymi znalcami a tiež s advokátskymi kanceláriami v zahraničí, ktorých služby vieme v prípade potreby zabezpečiť.

Nehnuteľnosti a kataster

Obchodné spoločnosti a obchodný register

Zmluvné vzťahy

Pohľadávky a upomínacie konanie

Register partnerov verejného sektora