Zakladáte novú s.r.o. alebo prevádzate obchodný podiel? Zmenili ste sídlo, konateľa, osobné údaje spoločníkov a potrebujete zapísať zmeny do obchodného registra? Potrebujete pomoc pri zmenách vašej spoločenskej zmluvy alebo pri zápisniciach z valného zhromaždenia?

Odborne vám pripravíme všetku potrebnú dokumentáciu na mieru a pre potreby vašej spoločnosti a zastúpime vás v procese registrácie. Pomôžeme vám včas reagovať na legislatívne zmeny tak, aby vaše zapísané údaje a vaše korporátne dokumenty boli vždy správne, úplné a aktuálne.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať!