Plánujete dodávať tovar alebo služby verejnému sektoru (štátu, obci, VÚC)? Plánujete kúpiť alebo prenajať nehnuteľnosť od štátu alebo obce? Ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a máte zmluvu so zdravotnou poisťovňou? Ste prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z európskych fondov, alebo prijímateľom štátnej pomoci? Môžu vaše kontrakty s verejným sektorom  presiahnuť sumu 100.000,- eur jednorazovo, resp. 250.000,- eur súhrnne za kalendárny rok?

Poskytneme vám kvalifikované poradenstvo ohľadne vašich povinností partnera verejného sektora, zabezpečíme zápis do príslušného registra a plnenie povinností oprávnenej osoby.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať!